Godshuset Fysioterapi er en tverrfaglig spesialistklinikk.  

Under samme tak finner du Klinikk for Ortopedisk Medisin og Godshuset Fysioterapi.
Vi undersøker, stiller diagnose og behandler muskel-skjelettplager.

NB! Vi følger Folkehelseinstituttet råd for å hindre spredning av koronaviruset.

Har du forkjølelsessymptomer, feber, tap av luktesans, eller er du i karantene, har du nylig vært i utlandet, har du vært eller er noen i husstanden smittet med Covid 19 – skal du ikke møte opp på klinikken, ta kun kontakt på tlf.

Husk god håndhygiene, bruk håndsprit eller vask hendene når ankommer klinikken. Hold god avstand til andre og bruk albuen eller et papirtørkle om du må hoste eller nyse.
Tverrfaglig samarbeid mellom lege og fysioterapeut.
Vi stiller diagnose og igangsetter tiltak.Klinikk for Ortopedisk Medisin

Behandlinger

I hovedtrekk undersøker vi med klinisk provoserende tester, ved behov supplert med diagnostisk lokalbedøvelse og påfølgende retesting. Hvis det er nødvendig med bildediagnostikk gjennomfører vi selv ultralydundersøkelse, eller henviser til røntgen, CT eller MR.

Konservativ behandling er som oftest førstevalg, f. eks. i form av medisinsk treningsterapi (MTT), Redcord behandling eller eksentrisk trening eventuelt kombinert med trykkbølge som vi også tilbyr ved klinikken. Disse behandlingsmetodene alene og noen ganger kombinert har etter hvert fått en god dokumentasjon ved flere hyppige muskel- og skjelettlidelser (tennisalbue, plantar fasciitt, achillessene- og supraspinatustendinopatier).

Om konservativ behandling har vært forsøkt uten ønsket effekt kan vi tilby injeksjonsterapi. For enkelte lidelser som frozen shoulder og slimposebetennelser er injeksjonsterapi vanligvis nødvendig, men bør i etterkant følges opp med treningsterapi.

Ultralyd kan brukes diagnostisk og være til stor hjelp når en skal forsøke å finne ut om en sene er skadet, om det foreligger en slimposebetennelse eller om det er betennelse i et ledd. Ultralyd er et viktig supplement til den kliniske undersøkelsen med provoserende tester.

Ultralyd er også et viktig hjelpemiddel ved injeksjoner. For at en skal være sikker på at riktig struktur behandles så gjøres de ultralydveiledet. Man følger nålen med ultralyd slik at den treffer riktig struktur.

En injeksjon/infiltrasjon kan være diagnostisk eller behandlende.

Diagnostisk infiltrasjon:

Når en har funnet fram til en sannsynlig diagnose så kan denne strukturen bedøves med vanlig lokalbedøvelse og deretter re-testes denne strukturen. Denne infiltrasjonen gjøres ultralydveiledet. Hvis de klinisk provoserende testene er negative etter lokalbedøvelsen så er den årsaksgivende strukturen funnet. Denne kan så behandles med den tilnærming som er riktig. Feks så kan en sene affeksjon få trykkbølge kombinert med trening.

Behandlende Injeksjon/infiltrasjon:

En slimpose betennelse kan eksempelvis behandles med en ultralydveiledet infiltrasjon med kortison. Når slimpose betennelsen er behandlet så bør i noen tilfeller leddets funksjon trenes opp igjen hvis lidelsen har stått over tid. Dette er ikke uvanlig ved skulder bursitter.

Ortopedisk Medisin er en etterutdanning for leger og fysioterapeuter som ønsker å spesialisere seg innenfor muskel-skjellett  diagnostikk og behandling. Hele konseptet Ortopedisk Medisin ble startet av den engelske ortopeden James Cyriax så langt tilbake som til 1940 tallet. Underveis i sin utdanning som ortoped så han de mange pasientene som ikke fikk riktig diagnose og behandling. Dette var pasienter som hadde plager som ikke ble løst hos vanlig lege og fysioterapeut og som var for friske til å få noen kirurgisk behandling.

James Cyriax  utviklet så et diagnostisk system som baserte seg på en inngående kunnskap om funksjonell anatomi og forståelse av overført smerte. Det ble utviklet et undersøkelses system for alle ekstremitets ledd og for columna. Vektlegging av anamnese og kliniske tester og forståelse av hva disse kan gi av informasjon  er avgjørende i ortopedisk medisin.

Kursene i Ortopedisk Medisin er under stadig utvikling og legger grunnlaget for en Mastergrad i Ortopedisk Medisin.

Alle basis og videregående kurs i Ortopedisk Medisin i østlandsområdet undervises idag ved Godshuset Fysioterapi.

Fysioterapeut Tom Røsand er internasjonal lærer i Ortopedisk Medisin og holder alle kursene i denne videreutdanningen som hovedsaklig undervises for fysioterapeuter og leger. I de siste årene så har også noen Naprapater vært med på kursrekkene.

Les mer om Ortopedisk Medisin og meld deg på kurs her

trykkbolgeDe siste årene har det blitt mer og mer vanlig med bruk av sjokkbølger som en del av fysioterapi-behandling. Sjokkbølgene blir dosert i en frekvens som påvirker vevet så dypt at det kan gi effekt, det kan være litt ubehagelig men det skal ikke gjøre for vondt. Slik behandling brukes bl.a. for senelidelser som achillestendinopati, plantar fasciit og tennisalbue. Trykkbølgebehandling kombineres oftest med trening for å få optimal effekt.

 

Les mer om trykkbølgebehandling her

Vi supplerer de ovennevnte behandlingsformer med eksentrisk trening, slyngebehandling, medisinsk treningsterapi, ryggskole, McKenzie-øvelser.

Dersom du vil trenge langvarig fysioterapi i form av f.eks trening gir vi deg en henvisning til fysioterapi og du kan fortsette behandlingen ved Godshuset Fysioterapi.


Bestill time hos
Tom Røsand, fysioterapeut ved Klinikk for Ortopedisk Medisin

Bestill time hos
Johannes Ibel, allmennlege ved Klinikk for Ortopedisk Medisin

Vi tar imot pasienter med muskel- og skjelettplager. Vår spesialitet er tverrfaglig vurdering og behandling. «Tverrfaglig» betyr konkret at pasientene møter fysioterapeuten og legen samtidig i en og samme time. Vi undersøker, diagnostiserer og behandler i fortløpende direkte samarbeid.

Denne arbeidsmåten har flere fordeler: Pasienten slipper å gå frem og tilbake mellom lege og fysioterapeut, med de ventetidene dette innebærer. Alle behandlingsmetoder er direkte tilgjengelige i timen. Dessuten skjer diagnosestilling og drøfting av behandlingsmuligheter i umiddelbar faglig kommunikasjon, noe som øker kvaliteten av vurderingene.

For enklere spørsmålstillinger og ren oppfølging tilbyr vi time hos fysioterapeut eller lege alene.
Henvisning fra lege er ikke nødvendig, men kan være en fordel. Vi sender epikrise til henvisende lege / fastlege, hvis det er ønskelig.

Selv om våre behandlingsformer kan og skal ha smertereduserende effekt, ønsker vi av prinsipielle faglige grunner å overlate styring av ren smertebehandling, spesielt forskrivning av B-preparater, til fastlegen.

Klinikken jobber uten kommunalt tilskudd og oppfølging av pasienter som skal trene over tid kan i samråd med henvisende fastlege bli overført til fysioterapeut med driftstilskudd hvis dette er hensiktsmessig.
Ved Godshuset Fysioterapi tilbyr vi rehabilitering etter alle typer skader og operasjonerFysioterapi

Behandlinger

Bruk av treningsøvelser for styrke, utholdenhet, balanse, koordinasjon og bevegelighet er mye brukt av fysioterapeuter. Effekt av treningsbehandling på lidelser i bevegelsesapparatet er etterhvert svært godt dokumentert, og derfor kanskje det mest grunnleggende tiltaksprinsippet i fysioterapi. Treningsbehandling kan brukes forebyggende, behandlende og rehabiliterende. For eksempel er det vist at styrketrening kan bedre funksjon i dagliglivet hos eldre, bedre smertetilstander i sener og muskler, forebygge livstilssykdommer, øke funksjon hos hjertepasienter, forebygge fall hos eldre, bedre funksjon hos pasienter med nevrologiske sykdommer (f.eks. barn med CP eller slagpasienter), forebygge/behandle ryggsmerter og føre ryggpasienter raskere tilbake i jobb.

Ved Godshuset Fysioterapi har vi en liten treningssal med apparater som gir et bredt utvalg av treningsmuligheter. Vi har ergometersykler og tredemølle, vi har medisinsk treningsterapi utstyr (MTT) og Redcord slyngeterapi, vi har også benpressmaskin, BOSU ball og manualer i tillegg til div balanseutstyr og strikktrening.

Målet med Redcord slyngetrening er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertereduksjon og funksjonsforbedring. Teorien bak behandlingsmetoden er at hjernen begrenser signalstrømmen til muskulatur ved smerte og lengre tids inaktivitet. Dette kan nedsette samspillet mellom muskelgruppene, føre til overbelastning av andre muskler, vedvarende smerte og nedsatt funksjon. Ved å gjøre høydoserte, smertefrie øvelser i ustabile slynger blir muskelsamspillet utfordret og deaktiverte muskler kan aktiveres. Behandlingsformen består av spesialutviklede behandlings- og treningøvelser utført slynger, derav uttrykket slyngebehandling.

Ved Godshuset Fysioterapi har alle fysioterapeuter videreutdanning innenfor Redcord slyngeterapi og du som pasient kan få et spesialtilpasset treningsprogram for dine plager.

sideliggende_crunch_med_logo_u79Gf

Gruppetrening

Ved Godshuset Fysioterapi vil hver enkelt pasient få et eget spesialtilpasset treningsprogram selv om de trener sammen i små grupper. Dette fordi de enkelte pasientene ofte er på ulike nivåer i rehabiliteringen feks etter en hofteleddsprotese-operasjon, samt at de ofte har sammensatte problemer (feks både et ryggproblem og en kneleddsartrose).

Dersom du trenger rehabilitering etter skade eller operasjon eller du ønsker å trene i en av våre grupper må du ha henvisning fra lege og bestille time i vårt online-booking system. Ved spørsmål send gjerne en mail til fysioterapeut Yvonne Krokeide på yvonne.madeleine@gmail.com.

Trykkbølgebehandling: De siste årene har det blitt mer og mer vanlig med bruk av sjokkbølger som en del av fysioterapi-behandling. Sjokkbølgene blir dosert i en frekvens som påvirker vevet så dypt at det kan gi effekt, det kan være litt ubehagelig men det skal ikke gjøre for vondt. Slik behandling brukes bl.a. for senelidelser som achillestendinopati, plantar fasciit og tennisalbue. Trykkbølgebehandling kombineres vanligvis med treningsterapi for å få optimal effekt.

Trykkbølgebehandling er utenom takstplakat og koster 600,- pr behandling (for 2000 slag). Det vil si at det ikke teller opp mot egenandelstak 2. Bestill time til trykkbølgeterapi via vårt online booking system.

 

Les mer om trykkbølgebehandling her


Bestill time hos Godshuset Fysioterapi

Egenandel og henvisning
Alle pasienter må betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut – unntatt barn under 16 år og personer med NAV-godkjent yrkesskade.

Du trenger du ikke lenger henvisning fra lege, du kan ta kontakt direkte med fysioterapeuten.
Taket for frikort egenandelstak 2 er på ca kr 2000,-

Når du når frikort 2 får du det automatisk tilsendt i posten.

Du kan lese mer om frikort 2 ved å trykke her

Ved Godshuset Fysioterapi tilbyr vi rehabilitering etter alle typer skader og operasjoner. Vi tar imot pasienter, både med og uten henvisning fra lege, som ønsker å forsøke fysioterapi for sine muskel-skjelett plager.

Vi tilbyr enkelttimer og trening i grupper. Vår treningssal inneholder utstyr for styrketrening som Redcord/slyngetrening, MTT (medisinsk treningsterapi), manualer og BOSU trening, utholdenhetstrening: spinningsykkel, ergometersykkel og tredemølle og utstyr for balanse og koordinasjonstrening.

Fysioterapi er en vitenskap knyttet til det medisinske fagfelt. Sentralt i faget er bevegelse. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Dette omfatter blant annet manuelle teknikker, øvelser og eventuelt bruk av tekniske metoder som f.eks. trykkbølgebehandling. Faget utøves av en fysioterapeut. I Norge kreves det autorisasjon for å ha tittelen fysioterapeut. Fysioterapiutdanningen i Norge er en fireårig høyskoleutdanning som gir bachelorgrad.

Ved Godshuset Fysioterapi har alle fysioterapeutene i tillegg etterutdanning innenfor Ortopedisk Medisin som er en videreutdanning for leger og fysioterapeuter innenfor muskel-skjelett. Les mer om Ortopedisk Medisin på www.omi.norden.com.

Ved Godshuset Fysioterapi jobber det fysioterapeuter med og uten driftstilskudd. For å komme til fysioterapeut med driftstilskudd (Yvonne Krokeide) trenger du heller ikke henvisning fra lege eller annen instans, men vi tar selvfølgelig gjerne imot opplysninger fra fastlegen.


Bestill gjerne time via vårt online bestillingssystem.

Ønsker du mer informasjon vedrørende timevalg,
send oss en SMS eller E-post, så tar vi kontakt så snart vi har anledning.

Du kan selv administrere dine timer via vår online booking.
Gå inn på bestill time og logg inn. Der kan du også endre og avbestille dine timer.
Husk at en time senest kan avbestilles/endres 24 timer før.
PRISER

Vi tar imot pasienter, både med og uten henvisning fra lege, som ønsker å forsøke fysioterapi for sine muskel-skjelett plager.

Klinikk for ortopedisk medisin diagnose - ultralyd og injeksjonsbehandling

Dette er en helprivat klinikk
og faller ikke innunder egenandelstakordningen 1 eller 2. 


Tverrfaglig vurdering
hos lege og fysioterapeut

30 min: 1200,- (NB! tillegg for evt ultralydundersøkelse eller injeksjon)


Enkelttime

Allmennlege Johannes Ibel 

30 min: 600,- (NB! tillegg for evt ultralydundersøkelse eller injeksjon)

60 min: 1200,- (NB! tillegg for evt ultralydundersøkelse eller injeksjon)


Enkelttime 

Fysioterapeut Tom Røsand:

30 min: 600,- (NB! tillegg for evt ultralydundersøkelse eller injeksjon)

60 min: 1200,- (NB! tillegg for evt ultralydundersøkelse eller injeksjon)


Trykkbølgebehandling
 
Trykkbølgebehandling, 2000 slag ett behandlingssted (30 min): 600,- (NB! tillegg for evt ultralydundersøkelse)
 

Tillegg

Ultralyd: 300,-

Injeksjon: 200,- til 400,-

Godshuset Fysioterapi behandling og opptrening

Alle pasienter må nå betale egenandel
uavhengig av diagnose, unntatt barn under 16 år
og de som godkjent yrkesskade inntil frikort 2 


Pris avhenger av hva slags behandling du får og hvor lang tid behandlingen tar.

Første konsultasjon (60 min) : fra 355,-

Oppfølgingstime behandling (30 min): fra 182,-

Treningsterapi (60 min): fra 107,-

Trening og behandling (90 min): fra 289,-

 

Trykkbølgeterapi

Trykkbølgebehandling er utenom takstsystemet
og teller derfor ikke mot frikort 2. 
 
Trykkbølgebehandling, 2000 slag ett behandlingssted (30 min): 600,- 


HELSEFORSIKRING

Helseforsikring, også kalt behandlingsforsikring, er blitt mer og mer vanlig de siste årene. Cirka 400 000 nordmenn har denne type forsikring. Flere og flere bedrifter velger å tegne helseforsikring for sine ansatte. Dette kommer både de ansatte og bedriften til gode.
Forsikringen sikrer rask undersøkelse og behandling ved sykdom eller skade.
Helseforsikring dekker som regel behandling hos offentlig godkjent fysioterapeut (dvs til både Tom Røsand ved Klinikk for ortopedisk medisin og Yvonne Krokeide ved Godshuset fysioterapi).
I noen tilfeller dekker den også ultralydundersøkelse, injeksjonsterapi og trykkbølgebehandling.
Sjekk med din helseforsikring om den dekker behandlingen før du bestiller time.


ADRESSE

Spikkestadveien 99A
3440 Røyken

Send oss en melding

ÅPNINGSTIDER

Mandag:  08:00 – 16:00
Tirsdag:   08:00 – 16:00
Onsdag:   08:00 – 16:00
Torsdag:  08:00 – 16:00
Fredag:    08:00 – 16:00

HVORDAN KOMME SEG HIT

Godshuset er «det lille oransje huset på Røyken jernbanestasjon». Vi har dermed meget god tilknytning til offentlig transport, både i retning Drammen og Oslo, og innenfor kommunene Røyken og Hurum. Røyken stasjon er stoppested for Spikkestadbanen (L1 Spikkestad-Oslo-Lillestrøm) som går hver halvtime og bruker 50 min fra Oslo S. Bussholdeplassen for busslinjene 81 til 84 ligger rett ved. Med bil er det 40 minutter fra Oslo sentrum, 20 minutter fra Hurum og 15 minutter fra Drammen.VI SOM JOBBER HER

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i Klinisk Ortopedisk MedisinTom Røsand

Fysioterapeut og Spesialist i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi og Internasjonal lærer i Klinisk Ortopedisk Medisin, Etterutdanning i Ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsterapi, samt injeksjonsbehandling via University of Middlesex. 

Tlf/SMS 93 04 83 30

Send Tom en mail


Johannes Ibel

MDnlf, NFKOM, NIMF Allmennlege med etterutdanning i Kognitiv Atferdsterapi, Idrettsmedisin, Klinisk Ortopedisk Medisin, MSK-ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsterapi.

Tlf/SMS 92 02 73 69

Send Johannes en mail


Yvonne Krokeide

Daglig leder og Fysioterapeut (med driftstilskudd) med kompetanse i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

Tlf/SMS 48 13 56 70

Send Yvonne en mail

Tom var ferdig utdannet fysioterapeut i Berlin i 1989 og avsluttet spesialistutdanningen i ortopedisk medisin i 1994. Han tok lærerutdanning i ortopedisk medisin fra 1995-1997. Han har siden undervist leger, fysioterapeuter, naprapater og kiropraktorer i diagnostikk og behandling av muskel-/skjellett-lidelser.

Han har etterutdanning i Ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsterapi og Injeksjonsbehandling via University og Middlesex. Han har også etterutdanning innen McKenzie terapi, medisinsk treningsterapi, Maitland og redcord.

Tom eier i dag Godshuset sammen med Yvonne Krokeide og driver Klinikk for Ortopedisk Medisin i Røyken, sammen med Johannes Ibel.

Yvonne studerte ved Queen Margaret University College i Edinburgh og var ferdig utdannet i 2000. Hun har jobbet i privat praksis siden år 2000. Yvonne Krokeide er primært interessert i muskel-skjelett lidelser og har etterutdanning innenfor Ortopedisk Medisin, medisinsk treningsterapi (MTT), Maitland manuell terapi og Red cord (slyngeterapi).

Hun eier Godshuset med Tom Røsand og driver Godshuset Fysioterapi.

Johannes har studert ved Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt, forsket ved Gustav Embden Zentrum für Biochemie, og jobbet som allmennlege i Norge siden 2001. Han ble godkjent allmennlege i 2006 og har tatt etterutdanning i idrettsmedisin, ortopedisk medisin og kognitiv atferdsterapi, samt i ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsterapi. I fritiden er han aktiv utøver og instruktør i kyudo (tradisjonell japansk bueskyting) og har i denne sammenhengen hatt flere verv i Kampsportforbundet, bl.a. leder av medisinsk komité.

Johannes jobber i en deltidsstilling som allmennlege ved Lillestrøm legesenter og driver Klinikk for Ortopedisk Medisin i Røyken sammen med Tom Røsand.Ønsker du mer informasjon,
send oss gjerne en melding her.


Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding